Публикация

Тежки клинични форми на грипна инфекция през сезон 2018/2019

Тежки клинични форми на грипна инфекция през сезон 2018/2019

Попов Г, Баймакова М, Гоцева А. Тежки клинични форми на грипна инфекция през сезон 2018/2019. Военна медицина, 2019, № 2, 18-22.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 октомври 2019

Прикачени файлове

Military Medicine (Sofia), 2019, 7...

Коментари