Публикация

Проф. Петко Салчев стана зам.-директор на Агенция „Медицински надзор“

Проф. Петко Салчев стана зам.-директор на Агенция „Медицински надзор“

Проф. д-р Петко Салчев е назначен за заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.


От днес, 1 октомври,

проф. Салчев ще ръководи ресора „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“

- съобщиха от Министерството на здравеопазването.

 

Преди да заеме този пост той е бил начело на дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“ в Националния център по обществено здраве и анализи. 

проф. Петко Салчев
проф. Петко Салчев


Проф. Салчев е бил директор на Регионален център по здравеопазване – София-град и директор на Университетска болница „Царица Йоанна - ИСУЛ“. В периода 2003-2005 г. е заместник-министър на здравеопазването.

Проф. Салчев е изследовател в секция „Макроикономика“ в Института за икономически изследвания – БАН

Работил е и ръководил Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ към Медицински университет – София, като е преминал през всички научно-преподавателски степени – асистент, главен асистент и доцент. Дисертацията му е на тема „Ролята на общопрактикуващия лекар в България“.


Професор е по социална медицина и здравен мениджмънт.

снимка проф. Салчев - БЛС

Коментари

Познавам проф. Салчев, като професионалист в неговата област на най-високо ниво. В професионалния си път се е налагало да решава редица етични и морални проблеми, с които се е справял успешно. Надеждите ни са, че чрез този избор ще се възвърне оценката на качеството в нашата медицинска дейност. Бъдещето ще покаже. Надявам се. 

Проф. Салчев-един изключителен професионалист, дълбоко ерудиран, с дългогосишен опит и запознат изоснови с проблемите на здравеопазването.Доц. Ц. Цолов