Публикация

Доц. Калев: Лекарствената терапия при простатен карцином радикално се промени, нужно е ново национално ръководство (ВИДЕО)

Доц. Калев: Лекарствената терапия при простатен карцином радикално се промени, нужно е ново национално ръководство (ВИДЕО)

Доц. Калев, предстои поредното издание на МОРЕ 2019. Тази година акцентът е поведението при простатен карцином. Какво да очакваме?

 

Това издание на МОРЕ е особено, защото е юбилейно – десето поред.  Налага се радикално обновление на националното ръководство за лечение на простатен карцином. Последната актуализация бе през 2012 г. , но парадигмите значително се измениха. 

 

Увеличава ли се разпространението на простатния карцином и каква е динамиката на заболяването?

 

Няма епидемиологични данни за значително нарастване на заболеваемостта и смъртността, както в Европа, така и у нас. Изключителната медицинска и социална актуалност на тази локализация е в това, че това е

първият по честота карцином при мъжете и най-честата причина за смъртност

в следствие на онкологично заболяване при тях. 

Достатъчно ефективен ли е скринингът на заболяването?

Това е най-важният въпрос от социална гледна точна. Организиран скрининг в България не съществува, както за простатен карцином, така и за другите видове. Иначе, парадигмите са следните: Всеки мъж от 45 до 75-годишна възраст трябва, в началото ежегодно, а след това по преценка на онкоуролог или онколог да провежда през 2 или 3 години редовно изследване на серумния простато-специфичен антиген. Това е нещо лесно изпълнимо. Самата кръвна проба се реимбурсира от НЗОК. Нужен е разговор между личния лекар и пациента, а такъв обикновено не се провежда. Липсва адекватна здравна информация и култура след мъжкото българско население и затова аз твърдя, че

реален скрининг не съществува

Това води, разбира се, до една повишена заболеваемост и повишена смъртност във всички страни, които нямат организиран PSA-скрининг.

 

Какви са новостите в диагностиката? 

 

Може би най-големите реформи в диагностиката на простатния карцином идват от модела за

задължително използване на мултипараметричната магнитнорезонансна томография за начална диагноза

Това в България все още не е организирано и въведено като точен стандарт. Мултипараметричният ядреномагнитен резонанс е най-точната методика, която може да подпомогне онколога за решението за начално лечение. Дали то да бъде консервативно, дали да бъде оперативно и ако е оперативно, какъв обем да бъде онкоурологичната операция.

Друг революционен образен метод е Gallium 68 PSMA PET компютър томографията. Тя е най-съвременният метод, който може да определи разпространението на болестта и най-често се използва, когато имаме данни за биохимична прогресия, за да потвърдим или да изключим локални рецидиви и далечни метастази. За щастие вече два центъра в България - един във Варна и един в София, провеждат рутинно това изследване.

Говори се все повече за метаболитната радионуклеидна терапия. Какво представлява този метод и навлиза ли достатъчно убедително в България? 

По-точният термин е таргетна метаболитна радионуклеидна терапия. Тя навлезе в България с одобрението на радий 225, който е показан при пациенти с костни метастази и по-точно при пациенти със самостоятелна метастатична костна болест. Този метод все още не е реимбурсиран от НЗОК, много е скъп и се практикува, доколкото ми е известно, само в един център.

По-новото, което престои да навлезе в България, е таргетната метаболитна терапия с лутеций 177 PSMA. Той е

алтернатива на хормонотерапията или химиотерапията и на него се възлагат големи надежди

Какви са новостите в лекарствената терапия на простатния карцином?

 

Лекарствената терапия е радикално променена в последните 3-4 години. Тя е един от мотивите да обновяваме националното ръководството за простатен карцином. Тук се оформиха вече няколко съвсем нови категории болни -  болните с метастатичния хормоночувствителен карцином и болните с кастрация-резистентен простатен карцином. Последната категория от своя страна се дели на кастрация-рефрактерен простатен карцином неметастатичен и кастрация-рефрактерен простатен карцином метастатичен стадий. Тези категории вече имат една строго специфична хормонална и нехормомална терапия, която изисква много точно определяне, доказателства за секвенциите в нея.

 

Как бихте обощили обобщите клиничните реалности при авансирал простатен карцином?

 

През 2019 г. е много по-ясно кои са най-ефективните избори за един напреднал метастатичен простатен карцином. Трябва да се започне със стандартна хормонотерапия, към която според обема на болестта или риска да се добавят андроген рецепторните инхибитори от втора генерация, а оттам нататък при следващите линии по преценка се включват и стратегии с химиотерапия. За разлика от предни години всичко това вече е много строго детерминирано като доказателства и ефектност и това помага на медицинските онколози.

 

Всяка година на изданието на МОРЕ отличавате онколози, които имат специфичен принос за развитието на науката. Кои са номинирани за награди на юбилейното издание?

 

МОРЕ е единствената институция, която отбелязва и награждава онколози, които имат принос в българската клинична онкология. Тази година са номинирани трима лекари -  д-р Тодор Попов, УНГ от УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ“,  д-р Радостина Чернева, пулмолог от Специализираната болница за лечение на белодробни болести „Св. София“ и доц. Николай Янев, лицево-челюстен хирург от Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия. И тримата имат специфичен принос -  научен, дисертационен, както и във въвеждането и приложението на иновативни методи за лечение в клиничната онкология.

Скъпи приятели и колеги, както винаги МОРЕ е мултидисциплинарен форум. Единственият, който събира 9-10 и повече специалности, които се занимават с онкология. Тази година заповядайте на Х юбилейно издание на конференцията, посветено на поведението при простатен карцином. Заповядайте на 17-19 октомври в „Златни пясъци“. Очакваме Ви

 

Интервю на Лиляна ФИЛИПОВА

Коментари