Публикация

Когато фактите говорят

Един от най-тежките проблеми на лечебното здравеопазване е лимитираното финансиране на болничната помощ през тази година. Директорите на болници твърдят, че им се плаща много по-малко от това, което са изработили и отчели.


От Националната здравноосигурителна каса не отричат, но в същото време в редица интервюта директорът д-р Нели Нешева твърди, че платените пари за дейността през 2010 г. са повече от платените през 2009 г., което се поддържа като основен аргумент срещу справедливото недоволство на лекарите. Същото бе повторено и от премиера Борисов. 

Кой казва истината?
За да изясня този въпрос, направих кратка справка на платените дейности за периода януари - юли през 2009 и 2010 г. Справката е изготвена съобразно публикуваните съобщения и отчети на самата НЗОК.

При сравняването на периодите взех предвид и факта, че от бюджета за 2010 г. бяха платени разходите за болнична помощ за месеците ноември и декември 2009 г. в размер на общо 150 443 514 лева, които пари нямат нищо общо с дейността през 2010 г. Съответно са взети предвид и платените през януари 2009 г. пари за болнична дейност, извършена през декември 2008 г. в размер на 13 256 568 лева. По този начин съпоставянето на данните отчита точната сума на заплатените от касата средства за болничната дейност в периода януари – юли за 2009 и 2010 г. към днешна дата.

Ето и данните:
Сравнителен анализ на платените средства за болнична помощ в периода януари - юли за 2009 и 2010 г. към дата 20.08.2010 г. по данни на НЗОК.

                                                                            2009                        2010
 Обща сума на изплатените средства (лв.)       564 223 113             554 932 441
 Платени средства за предишни години (лв.)  13 256 568               150 443 514
 Реална сума получена за периода                  550 966 545             404 488 927
 Разлика                                                                                      −146 477 618


Вижда се, че изявленията на д-р Нешева се опровергават от данните на самата НЗОК. Сумарно парите за 2010 г., платени досега на болниците от касата, са с 10 милиона лева по-малко от платените за същия период на 2009 г. Когато вземем предвид чистата сума за периода (която е реалната сравнима стойност), картината става наистина драматична. През първите седем месеца на тази година болниците са получили с почти 150 милиона лева по-малко в сравнение с 2009 г., което представлява намаление от 27%.

Това са фактите, а когато фактите говорят, не само боговете, но директорите на НЗОК и премиерите трябва да замълчат.

________

Позицията на д-р Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването е публикувана на сайта на пациентската организация на адрес: http://www.czpz.org/

Коментари