Публикация

Започва XXVIII Национална конференция по неврохирургия

Започва XXVIII Национална конференция по неврохирургия

XXVIII Национална конференция на Българското дружество по неврохирургия започва утре в RIU Pravets Risort в Правец и ще продължи до 6 октомври 2019 г. Организатор на научния форум е Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски".

Фокус: Съвременните методики при глиални тумори

Очаква се конференцията да вземат участие над 100 специалисти от цялата страна. Във фокуса на научната програма тази година ще бъдат съвременните методики за радикално отстраняване на глиални тумори и най-новите достижения в областта на спиналната неврохирургия, съобщава доц. Васил Каракостов, началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и председател на организационния комитет на конференцията. Акцентът при първата тема ще бъде върху това как, с помощта на новите технологии, да бъде удължен животът на пациентите като същевременно се запази и подобри качеството им на живот.

 

Сред интересните презентации е нов метод за третиране на това злокачествено заболяване на мозъка чрез използване на радиовълни. Ще бъдат обсъдени и актуални проблеми, свързани с детската неврохирургия, както и имунотерапията, като един от най-съвременните методи за лечение на злокачествените мозъчни тумори.По отношение на спиналната неврохирургия ще бъде показана цялата палитра от стабилизиращи техники, перкутантните стабилизации, вартебропластики, различни видове импланти.

Демонстрация на нов метод за орбитална декомпресия

Ще бъде обърнато внимание и на спиналните малформации – какво е постигнато в нашата страна. В раздел „други“ с интерес се очаква презентацията на неврохирурзи от УМБАЛ „Св.Иван Рилски“, които ще демонстрират нов метод за орбитална декомпресия с минимално инвазивен ендоназален достъп, което се прави за първи път вБългария.

 

При тази техника лекарите, използват анатомичните дадености на носнатакухина за достъп до свеноидалния синус и последваща странична орбитнадекомпресия, с цел освобождаване на повишеното ретробулбарно налягане, което епородено от много болестни причини от ендокринно и друго естество. Клиникатапредставя и един много обширен анализ на 10-годишния опит от хирургическотолечение на гигантски по размери вид доброкачествени по своята характеристикатумори на мозъка.

 

Програма на конференцията можете да видите от тук: https://bns2019.neurosurgery.bg/programa/ 

Коментари