Публикация

Личните лекари искат 25 млн. лв. повече за следващата година

Личните лекари искат 25 млн. лв. повече за следващата година

Бюджетът за ПИМП за 2020 г. да бъде повишен с 25 млн. лв. спрямо този за 2019 г., предлагат от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).


Според организацията това едва ли ще промени посочения тренд, но „е предложение, което е изпълнимо при настоящата събираемост на здравноосигурителните вноски“.


В становище, изпратено до премиера, до председателя и членовете на Комисията по здравеопазване, до здравния министър, финансовия министър, НЗОК, БЛС и до медиите, от сдружението изтъкват, че допълнително ще предоставят

предложение за разпределението на бюджета за ПИМП по пера

след като има яснота за неговия размер.

Настояваме в ЗБНЗОК за 2020 г. отново да се запише условието за недопускане на прехвърляне на средства от бюджета за ПИМП в други пера, което реципрочно се отнася и за останалите направления (СИМП, БП и др.), както и че резервът на НЗОК може да се използва и при наличен преразход в ПИМП

- посочват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.


Организацията за пореден път изразява позицията, че

таксата за посещение при лекар (потребителска такса) трябва да е задължителна за всеки

и при условие, че дадена институция реши, че определени групи от хора трябва да бъдат освободени от нея, то същата следва да поеме този разход, който не трябва да е за сметка на изпълнителя на медицинска помощ.


„Като първа стъпка в тази посока, припомняме нашето предложение как това да се случи при лицата до 18- годишна възраст и подкрепяме позицията на БЛС по този въпрос, а именно: при децата до навършване на 18 годишна възраст или до приключване на средно образование, потребителската такса да се заплаща като при лицата, които са упражнили правото си на пенсия, като разликата до пълния й размер се осигурява от държавния бюджет“, посочват от НСОПЛБ.


Със становището, подписано от председателя на НСОПЛБ доц. Любомир Киров, можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

ПИМП.pdf

Коментари