Публикация

Специализантите на държавна субсидия да бъдат обвързани с тригодишен ангажимент за работа

Специализантите на държавна субсидия да бъдат обвързани с тригодишен ангажимент за работа

Специализантите, за които е изплащана държавна субсидия, след придобиването на специалност ще могат да избират лечебни заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването, в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години.


Това предвижда

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност

публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.


„Посоченият ред обаче води до несигурност за специализантите, тъй като при започване на обучението си те не знаят къде ще работят след придобиването на специалност. По тази причина в настоящия проект е прието предложението на специализантите при започване на специализация на място, финансирано от държавата, те предварително да знаят къде ще трябва да работят след приключването ѝ – а именно в лечебното заведение, което им е работодател и което е получавало държавна субсидия.


Това може да бъде базата им за обучение в случаите, когато базата е заявила мястото, финансирано от държавата и съответно е получавала субсидия от Министерството на здравеопазването или лечебно заведение, което не е база за обучение в случаите, когато то е заявило мястото, финансирано от държавата и съответно е получавало субсидия от МЗ. Ако лечебното заведение или специализантът не изпълнят това задължение, съответната страна ще възстановява изплатената субсидия“, се изтъква в мотивите към проекта.

Изключение се допуска за специализантите по Обща медицина

Те ще са длъжни да работят като общопрактикуващи лекари на територията на страната, а не в лечебното заведение, което им е работодател и което е получавало държавна субсидия, поради спецификата на организация на първичната медицинска помощ в страната.

Период на обществената консултация: 01.10.2019 г. до 30.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

naredba_za_chetvrto_izm_i_dop_nare...
motivi_chetvrto_izmenenie_naredba_...

Коментари