Публикация

УМБАЛ „Александровска“ с дискусия за диагностиката и лечението на рака на гърдата

УМБАЛ „Александровска“ с дискусия за диагностиката и лечението на рака на гърдата

Ако имате въпроси, свързани с рака на гърдата, нашите специалисти са готови да ви отговорят в рамките на сесията за пациенти „Очаквания и реалност в лечението на пациентите с онкологични заболявания“, организирана от лекари на УМБАЛ „Александровска“ и на Комплексен онкологичен център - Бургас.

Присъстващите ще имат възможност да дискутират с медиците

диагностиката и лечението на най-често срещаното онкологично заболяване при жените и засягащо 5% от мъжете. Входът е свободен.


Очакваме ви!


Никога не е рано, може да бъде късно!

 

Програма:

 

10:00 – 10:30 часа - „Доза на пациента и качество на образа при различните методи на диагностика и скрининг на рака на гърдата“ – доц. Десислава Костова-Лефтерова /медицински физик, УМБАЛ „Александровска“/.


10:30 – 11:00 часа - „Алгоритъм на диагностика и стадиране на рака на гърдата“ – д-р Мариела Василева /специалист в Клиниката по хирургия, УМБАЛ „Александровска“/.


11:30 - 12:00 часа - „Как да изберем правилния подход в лечението на рака на гърдата“ - д-р Ася Консулова, дм /специалист в Клиниката по медицинска онкология, Комплексен онкологичен център, гр. Бургас/.


12:00 - 12:30 часа - „Оперативни техники в лечението на рака на гърдата“ – доц. Свилен Маслянков /специалист в Клиникаta по хирургия, УМБАЛ „Александровска“/.


12:30 - 13:00 часа - Въпроси към специалистите.

 

УМБАЛ „Александровска“ с дискусия за диагностиката и лечението на онкологичните заболявания

Доц. Десислава Лефтерова е медицински физик, специалист в областта на образната диагностика и радиационната защита при прилагане на йонизиращи лъчения в медицината. Специализирала е във Франция, Италия, Англия. Научните ѝ интереси са свързани с оптимизиране на рентгенови изследвания, радиационна защита, радиационно-индуцирани ефекти вследствие на медицинско облъчване, осигуряване и контрол на качеството в рентгенологията, дозиметрия. Има над 10 години клиничен опит в областта на оптимизацията на диагностични рентгенови изследвания и процедури.


Д-р Ася Консулова, дм, е специалист по вътрешни болести и по медицинска онкология. Професионалните ѝ интереси обхващат лечението на злокачествените тумори на гърдата, белия дроб, гастроинтестиналния тракт и невроендокринни тумори. Специализирала е в сертифицирани онкологични центрове в Белгия, Австрия и Португалия.


Д-р Мариела Василева е част от екипа на Клиниката по хирургия, прилагащ интраоперативната лъчетерапия при пациенти с ранен карцином на гърдата. Научните и професионалните ѝ интереси са свързани с диагностиката и лечението на злокачествените заболявания на гърдата и гастроинтестиналния тракт. Специализирала е в Англия, Холандия и от м. ноември започва работа в Катедрата по лъчетерапия и онкология на Медицинския университет в Инсбрук, Австрия.


Доц. Свилен Маслянков е хирург с над 20 години клиничен опит в хирургията. Специализирал е в Гърция, Испания, Хърватия, Англия, Русия и др. През 2013 г. е един от двамата стипендианти на Асоциацията по колопроктология на Великобритания и Ирландия (The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, ACPGBI) за Източна Европа. Специфичните му научни и практически интереси са свързани с онкологичната, пластично-възстановителната, миниинвазивна и колопроктологична хирургия, с над 250 оперативни намеси годишно.

Коментари