Публикация

Нов партньор за академично сътрудничество на МУ– Варна ще бъде Лисабонският университет

Нов партньор за академично сътрудничество на МУ– Варна ще бъде Лисабонският университет

На 11 октомври 2019 г. на посещение в Медицински университет – Варна беше проф. д-р Фаусто Пинто – декан на Факултета по медицина при Лисабонския университет и ръководител на Катедрата по кардиология в университетската болница.

Проф. Пинто е във Варна, за да участва като гост-лектор на IX Конференция „ВарнаЕхо“

и използва възможността да се запознае с Факултета по медицина на МУ-Варна.


Той беше приветстван от проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор по „Mеждународното сътрудничество” и представи основните приоритети и тенденции в работата на водещия португалски медицински факултет. В него се обучават 25 000 студенти по медицина и около 750 докторанти и постдокторани от целия свят.


Проф. Пинто изтъкна, че

развитието на фундаменталните науки е традиционно силно в Лисабонския университет

както и в невронауките, онкологията и симулационното обучение. Той подчерта, че като ръководител на факултета се стреми към интегриране на клиничните с изследователските групи, като в това вижда същината на транслационна медицина.


Според проф. Пинто бъдещото развитие на медицината е в създаването на академични центрове, в които съвместно работят академичният състав на факултета, университетската болница и изследователски институт.


От своя страна, деканът на Факултета по медицина проф. д-р Златислав Стоянов и заместник-деканът проф. д-р Йото Йотов запознаха госта със

структурите, постиженията и приоритетите в обучението по медицина в МУ-Варна

Открити бяха области от общ интерес като кардиология и кардиохирургия, съвместно разработване на учебни програми по медицински дисциплини, включване в общи изследователски екипи на докторанти и постдокторанти.


Представителите на лисабонския и варненския факултет се съгласиха, че медицинската наука и обучение не могат да напредват без университетите да си сътрудничат и се съгласиха да подпишат

споразумение за обмен и мобилности по „Еразъм“

За по-конкретните нужди и по-тясното сътрудничество между катедрите ще бъде подписан двустранен договор за академично партньорство.

Коментари