Публикация

Проф. Райнов: Хематологията в България е на световно ниво

Проф. Райнов: Хематологията в България е на световно ниво

Желанието на българските пациенти с хематологични заболявания да ходят за лечение и диагностика в други държави е абсолютно ненужно. Това каза зам.- председателят на Българското дружество по хематология проф. Юлиян Райнов. По време на 11 Национален конгрес по хематология, който се проведе от 10-13 октомври в Правец той заяви, че българските пациенти с тези заболявания могат да получат същото ниво на диагностика и лечение в нашата страна. По думите му всички

новости в областта на хематологията навлизат в България веднага,

независимо дали става въпрос за медикаменти или подходи за терапия.  

 

Проф. Райнов напомни, че у нас работят вече три центъра по хематология за възрастни и един за лечение на деца. Според него, благодарение на опита на специалистите и иновациите в медицината, много от хематологичните заболявания вече се разглеждат като хронични.

 

По време на Националния конгрес по хематология, който се проведе паралелно с Балканските хематологични дни, участие взеха водещи европейски учени. Те представиха редица новости в лечението на левкемията, лимфомите, хемостазата и др. Сред постиженията в тази област е възможността жени с тези заболявания да имат потомство, благодарение на медикаменти, които въздействат на раковите тумори на молекулярно ниво.

 

Проф. Райнов разказа, че в медицината вече се използват нови моно-антитела, които се фиксират върху повърхността на клетката и водят по различни механизми до нейното унищожение. Иновативен подход е също така „обучението“ на собствените клетки на пациента да унищожават раковите. Интересни са и т.нар. байт терапии, където туморите се унищожават с помощта на моноклонално антитяло.

Нов подход в лечението на хемофилията

е използването на биспецифични антитела, където моноклоналното антитяло действа като мост между други два фактора и по този начин протича нормално процеса на съсирването на кръвта.

Коментари