Публикация

Ятрогенни увреждания на пикочоотделителната система /Презентация/

Ятрогенни увреждания на пикочоотделителната система /Презентация/

Презентацията е изнесена по време на 2-рата Национална конференция по урогинекология, която се проведе от 21 до 23 септември 2019г., в гр. Несебър.

 

Ятрогенните увреждания на пикочоотделителната система при тазови, коремни хирургични, гинекологични и урологични интервенции са потенциални и не редки усложнения. Най-често се засягат уретерите, пикочният мехур и уретрата. По-редки са ятрогенните увреждания на бъбреците, но те са с по-значим морбидитет.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

Ятрогенни увреждания на пикочоотде...

Коментари