Публикация

Три фирми искат да строят детската болница

Три фирми искат да строят детската болница

Три оферти са постъпили за изграждането на Национална многопрофилна детска болница.
Те бяха публично отворени днес в Министерството на здравеопазването от комисия, назначена със заповед на здравния министър.

В срок до 40 работни дни комисията трябва да разгледа предложенията

и да избере изпълнител на обществената поръчка.

 

Участниците, подали оферти, са:


Дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „Детска болница-София“ (участници в обединението са „Климатроник“ ЕООД, Иновасионес Техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ и Проес Консулторес СА);
Дружество по ЗЗД „Детско здраве“ (участници в обединението са „Главболгарстрой“ АД, „ГБС-Пловдив“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД);
Обединение „Здраве за децата на България“ (участници в обединението са „Трейс Груп Холд“ АД, „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, „Монолит“ АД и „Инжпроект“ ООД).


След като комисията приключи работа по прегледа на съдържанието на постъпилите оферти и оценка на техническите параметри, ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите в обществената поръчка.

Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение

на обществената поръчка възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС.

Коментари