Публикация

Групова супервизия в Балинтови групи

Групова супервизия в Балинтови групи

Балинтовите групи понастоящем са работни групи, състоящи се от 8 до12 лекари, които заедно с водещ групата се срещат редовно един път на 2 или 4 седмици, като една сесия на групата продължава 90 минути

Прикачени файлове

Balint.pdf

Коментари