Публикация

Ще се проведе студентски конгрес по биомедицина

Ще се проведе студентски конгрес по биомедицина

От 15 до 17 ноември 2019 г, в София ще се проведе Четвъртия Международен конгрес по биомедицина. Той е

органиизран от Асоциацията на студентите изследователи

Събитието ще се състои в "Тех Парк", конгресен център  "Джон Атанасов".

 

Повече информацията можете да видите на страницата на форума.

 

Международен конгрес по биомедицина

Коментари