Публикация

Ново за цените на лекарствата от паралелния внос

Ново за цените на лекарствата от паралелния внос

Пределната/максималната цена на лекарствения продукт от паралелен внос няма да бъде по-висока от тази, на която е регистриран и се продава същият медикамент у нас.
Това предвиждат

промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане.


В мотивите към проекта се припомня, че с решение на Върховния административен съд са били отменени разпоредбите от наредбата, уреждащи реда и документите за провеждане на процедурите за образуване на пределна цена и регистриране на максимална продажна цена на лекарствени продукти, получили разрешение за паралелен внос. С отмяната на посочените разпоредби съдът приема, че е допуснато съществено процесуално нарушение на изискването на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, а именно в доклада на вносителя на проекта липсват мотиви във връзка с приемането на тези разпоредби от наредбата.


От МЗ изтъкват, че

липсата на това ограничение

от своя страна може да доведе до образуване/регистриране на различни цени на практика за един и същ продукт - на този от паралелен внос и на еднаквия или подобния лекарствен продукт. 

С предложената промяна се цели да бъдат нормативно определени документите и редът за провеждане на процедурите

касаещи образуване на пределни цени/регистриране на максимални продажни цени на лекарствени продукти от паралелен внос.


На следващо място ще се въведе отново действащото и до момента изрично правило пределната/ максималната цена на лекарствения продукт от паралелен внос да не бъде по-висока от утвърдената от Съвета пределна цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт по чл. 214 от ЗЛПХМ, посочват от ведомството.

Срокът за обсъждане на предложените промени е 14 дни

- от днес (17.10.2019 г.) до 30.10.2019 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения:

vvasiyanova@mh.government.bg


Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е мотивирано с оглед необходимостта да се преодолее съществуващата празнота в нормативната уредба, допълват от МЗ.


Подробности четете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

naredba_paralel_vas.pdf
doklad_do_ms.pdf
ozenka_na_vazdeistvieto_naredba_reshenie_vas.pdf
stanovishche_ov.pdf

Коментари