Публикация

Напълно е обновена Клиниката по изгаряне на „Пирогов“

Напълно е обновена Клиниката по изгаряне на „Пирогов“

Напълно обновената Клиника по изгаряне и пластична хирургия в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД ще бъде открита на 24 октомври, четвъртък, от 11:30 часа.

Средствата

с които се извърши цялостният ремонт, енергийната ефективност и преоборудването на сградата са по две направления – от Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) по инициативата JESSICA и от Министерски съвет:

 

  1. Дългосрочен инвестиционен заем от ФУГР за строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност от 5 947 138.56 лв., от които 1 724 670 лв. са рециклирани средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, предоставени чрез Фонд на фондовете.
  2. Средства, отпуснати с постановление на МС от декември 2018 г. за закупуване на апаратура, медицинско и немедицинско оборудване за Клиниката по изгаряния, са в размер на 4 359 000.00 лв.

След ремонта клиниката е генерално реконструирана и преоборудвана

включително и с високотехнологична апаратура в 4 операционни зали и в реанимацията, където има 10 реанимационни бокса. Извършеният ремонт обхваща преустройство, реконструкция и модернизация на „Отделение по анестезиология и интензивно лечение“, „Отделение по изгаряния и пластична хирургия-деца“, „Операционен блок“, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на цялата клиника. Цялата сграда е напълно обновена и енергийно ефективна. Поставени са и нови асансьори.

 

В Клиниката по изгаряне и пластина хирургия на „Пирогов” се намира уникалното за страната Отделение по изгаряне-деца. В него и в клиниката като цяло се лекуват най-сложните и тежки случаи на изгаряне от различен характер – термични, електрически, химически, радиационни, както и случаи на вродени аномалии, на дефекти с разнообразна етиология по телесната повърхност на деца и възрастни.

 

Има общо 55 легла (45 лежащо болни в отделенията и 10 реанимационни – възрастни пациенти и деца). В случай на тежка авария може да разгърне капацитета си и да поеме двойно повече пациенти.

 

Коментари