Публикация

Избират най-добрия семеен лекар

Избират най-добрия семеен лекар

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) ще връчи за 15-и път приза „Семеен лекар на годината”.

Това ще стане на 23 ноември

по време на закриването на Националната научно-практическа конференция по обща медицина в Пловдив.


За поредна година ще бъде отличен един от всички номинирани общопрактикуващи лекари, който отговаря на следните утвърдени критерии:

 

 • Да бъде практикуващ ОПЛ – титуляр на индивидуална практика или съучредител на групова практика;
 • Да има пациентска листа над 1200, в която са представени трите възрастови групи – до 18 г., 18 – 65 г. и над 65 г., задължително здравноосигурени лица;
 • Да има специалност Обща медицина;
 • Да участва активно в организираните от НСОПЛБ мероприятия по Продължаващото медицинско обучение;
 • Да е уважаван от колегите си и общността;
 • Да няма наложени санкции от Комисията по професионална етика към НСОПЛБ или БЛС.

Допълнителните фактори, придаващи тежест на номинацията са:

 • Номинираният да има свои публикации; Избират най-добрия семеен лекар
 • Да се занимава с научна работа;
 • Да има допълнителни квалификации и/или специалност;
 • Да работи по всички програми за ОПЛ – майчино здравеопазване, детско здравеопазване, диспансеризация на хронични заболявания, профилактика;
 • С какво предлаганият ОПЛ е по-добър от останалите в района.

Номинациите могат да бъдат предлагани от ръководството на регионалните сдружения на НСОПЛБ

както и от всеки индивидуален член на сдружението.

 

Номинациите изпращайте до 15.11.2019 г. на електронния ни адрес – nsoplb@gmail.com, придружени със снимка (по възможност), биографични данни и данни за съответствие на критериите.


Носителят на приза „Семеен лекар на годината” ще бъде избран с решение на УС на НСОПЛБ от предложените номинации.

Коментари