Публикация

Почина доц. Иван Златаров

Почина доц. Иван Златаров

На 20 октомври, на 77-годишна възраст, ни напусна многоуважаваният преподавател, колега и приятел, обичаният лекар доц. Иван Златаров.

Доц. Златаров е роден на 20.09.1942 г. в град Омуртаг

Завършва гимназия в Омуртаг и медицина в МУ- Варна през 1969 г. През 1970 г. работи като ординатор в хирургическото отделение на болницата в Попово. В периода 1971-1972 г. е ординатор в отдел „Хигиена на труда“ при ХЕИ-Варна. От 1974 до 1982 г. е завеждащ физиологична лаборатория, а от 1982 до 1991 г. е завеждащ отделение „Хигиена на труда“ в ХЕИ- Варна.


През 1981 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Оценка на функционалното състояние и хигиенните условия на труда при основни професионални групи от Стопанския химически комбинат – Девня“.

 

доц. Иван Златаров
доц. Иван Златаров

Хабилитиран е като доцент през 1992 г. във филиалната катедра по хигиена в град Добрич. В периода 1992-1995 г. е директор на ХЕИ-Варна и доцент в Катедрата по хигиена на МУ-Варна (1995 -1997 г.).

От 1997 до 2000 г. е зам.-министър на здравеопазването

на Република България и главен държавен санитарен инспектор.

 

От 2000 г. е ръководител на Катедрата по хигиена на МУ-Варна.


Основните научни проблеми, които разглежда и разработва, са в областта на трудовата медицина и физиологията на труда.


Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря, приятеля доц. Иван Златаров.


Поклон пред светлата му памет!

Коментари