Публикация

Близо 400 млн. лв. повече в бюджета на НЗОК за 2020 г.

Близо 400 млн. лв. повече в бюджета на НЗОК за 2020 г.

Бюджетът на националната здравноосигурителна каса за догодина ще се увеличи с над 394 милиона лева и ще бъде общо 4,744 милиарда лева.


Това става ясно от проектобюджета на НЗОК, информира БНР.

С 19 млн. лв. ще се увеличат средствата за първична извънболнична помощ

а с 14 милиона лева - за специализирана. Предвидени са 4 милиона лева повече за изследвания и образна диагностика. 233 милиона повече се планират за болнична помощ 2020-а година и 126 милиона лева повече за лекарства. Тогава се очакват и 265 милиона лева повече като приходи от здравноосигурителни вноски и 139 милиона повече като трансфери за здравно осигуряване.

Размерът на здравната вноска се запазва 8 на сто

С новия бюджет се разширява обхватът на медицинските изделия, за чието предписание и отпускане здравната каса заплаща, като се добавят медицински изделия и помощни средства, предназначени за хора с увреждания и модерни апарати, както и уреди за индивидуална употреба - изделия, които досега се заплащаха по линия на социалното подпомагане. Сега за целта се заделят 38 милиона лева. Това е във връзка с промяна в наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Целта е да се въведе метод за остойностяване на медицинските изделия.

 

От догодина НЗОК ще заплаща скъпоструващите терапии и биологичните медикаменти само след наличие на резултат от терапията и ефект от лечението.

Коментари