Публикация

Проф. Карен Джамбазов е новият председател на Сдружението по оториноларингология, хирургия на глава и шия

Проф. Карен Джамбазов е новият председател на Сдружението по оториноларингология, хирургия на глава и шия

На общо събрание, проведено по време на XIII Национален конгрес  по оториноларингология в Пловдив изпълнителниятт директор на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив проф. д-р Карен Джамбазов, дм беше избран за председател на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия.

 

Проф. Джамбазов замени на поста проф. д-р Румен Бенчев,който през последните осем години беше начело на сдружението. Уставът на дружеството не позволява проф. Бенчев да заема длъжността още един мандат. Той влезе в състава на Управителния съвет на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия заедно с проф. д-р Диляна Вичева, доц. д-р Юлий Рангачев, доц. д-р Марио Милков, проф. д-р Диана Попова и проф. д-р Валентин Стоянов. На предстояща среща на управителния съвет ще се разпределят ресорите, за които ще отговарят членовете.


В ход е процедура по вписване на промените в ръководството на сдружението.

проф. Карен Джамбазов

Проф. д-р Карен Джамбазов

е възпитаник на Медицински университет – Пловдив. По време на следването си е награждаван от Комитета за наука и висше образование със златна значка „За отлично учение”. През 1995 г. получава образователно-квалификационна степен „Специалист по ушно-носно-гърлени болести“ в Катедрата по УНГ болести при МУ – Пловдив. Получава научна степен „Доктор по медицина” през 2001 г. От октомври 2006 г. е доцент в Медицински университет – Пловдив. През месец август 2019 г. проф. Карен Джамбазов бе отличен със званието „Почетен член на Немското дружество по оториноларингология“ по време на 90-ия Юбилеен конгрес по оториноларингология. Признанието идва в резултат на постоянството и богатия му професионален опит .


Специализирал е многократно в Германия в областта на УНГ болестите и хирургията на глава и шия. Повишавал е квалификацията си в клиники в Германия, Австрия и Италия. Участвал е в световни, балкански и национални конгреси в областта на оториноларингология.
През 2009 г. завършва второто си висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър по здравен мениджмънт”.


От 22 юни 2010 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.
През февруари 2012 г. придобива академичната длъжност „Професор” в катедрата по УНГ болести при МУ – Пловдив. А от май 2014 г. е и Ръководител на катедрата по УНГ болести при МУ – Пловдив.

Научният му принос в областта е въвеждането на уникалните за България интервенции

микроендоскопска пансинусотомия, ендоназална дакриоцисториностомия и ендоназална пластика на дурата. Национален консултант е по УНГ болести към Министерство на здравеопазването на Република България от юли 2014 г. и Главен координатор на експертен съвет по медицинската специалност УНГ болести от април 2019 г.


През 2009 г. е избран за почетен гражданин на Пловдив. През 2016 г. получава от Българския лекарски съюз приза „Мениджър на годината”. През 2019 г. е отличен със званието „Почетен член на Немското дружество по оториноларингология, хирургия на глава и шия”.

Коментари