Публикация

Надзорът прие проектобюджетa на НЗОК за 2020 г.

Надзорът прие проектобюджетa на НЗОК за 2020 г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие проектобюджета на институцията за 2020 г.

През следващата година касата ще разполага с 4,744 млрд. лв.

или с над 394 млн. лева повече спрямо тази.


19 млн. лева повече ще бъдат отделени за първична извънболнична помощ. 14 милиона лева се отпускат допълнително за прегледи при специалисти.


233 млн. лв. повече ще отидат за болниците. Със 126 млн. лева ще бъдат увеличени разходите за лекарства.


Междувременно от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпратиха становище за държавния бюджет през следващата година. Отправиха и

препоръки за сектор „Здравеопазване“

Асоциацията смята, че в Бюджет 2020 трябва да се включат разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на конкретни реформи в здравноосигурителната система.

През настоящата година с ускорен темп се води дебат за промяна на модела на финансиране на здравноосигурителната система. Новият модел трябва да осигури елиминиране на тежките дефицити и диспропорции при финансирането на здравните дейности, които сегашният модел налага и които правят българското здравеопазване неефективно, a като резултат влошават здравния статус на преобладаващата част от българските граждани, изтъква АИКБ.

Асоциацията препоръчва

увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика

за сметка на дела на разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Пледира за въвеждането на модел, при който стремежът и акцентът е хората да не се разболяват, да се улавят в ранен стадии отклоненията, а не „да се печели от лекуване на скъпоструващи тежки заболявания, когато лечението е станало вече непоправимо късно“. 

 

Изказва своята загриженост за продължаващото влошаване на качеството на здравните услуги и за изтичането на кадри извън страната.


АИКБ смята, че

заплащането на извършените здравни услуги трябва да е функция на резултатите

Ефективността и ефикасността на здравноосигурителната система ще се повиши, ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на НЗОК.

 

От асоциацията изтъкват, че нееднократно са предупреждавали за нереалистично високия брой на пенсиите по инвалидност и отново апелира за предприемане на решителни действия. Настоява за продължаване на реформата в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от НОИ посредством получаване на инвалидни пенсии от работоспособни лица, както и болнични листове от здрави хора.

Коментари

Като цифра звучи прекрасно. Но в този бюджет отново няма здравна политика. За да се случи това трябва да се направи анализ на заболеваемостта, какви са тенденциите, нивото на профилактичната дейност, кои дейности могат да бъдат изнесени в извънболничната дейност, колко е разходът за лекарства, защо фармацевтични компании изтеглят лекарствата си и т.н.- все въпроси, които са търсили многократно своите отговори. Към НЗОК се създаде звено по анализ, което би трябвало да анализира всичко това, да посочи тенденциите и тогава да се дискутира този бюджет достатъчен ли и или не. Смятам, че стремежът е да не се закриват болници, а не да се върви към съвременна медицина.

Уважаеми колеги,отново /за кой ли път / ни баламосватот МЗ и НЗОК за увеличение на пбюджета на НЗОК за 2020г.Помислете сами -касата дължи 320млн.лв ,на болници в западна Европа,където са лекувани български граждани ,от тази сума 1340 млн.лв са просрочени.А в бюджета са предвидени само 70 млн.лв .за разплащане с чужди контрагенти.Как мислите ,откъде ще се вземат останалите дължими суми.Обзалагам се ,че ще се вземат от парите за мед-дейности.И ние/лекарите /ще си останем с пръст в устата,за кой ли път.Единственият изход е да принудим управляващите /които и да са те /,да променят основно системата.Само ,че дали ще можем е въпроса.Всяко забавяне от страна на политиците се заплаща с човешки животи на български граждани-не го забравяйте господа политиц;и и вие колеги.

Д-р Д.Ленков