Публикация

Откриха Клиниката по изгаряне и пластична хирургия на „Пирогов“, напълно обновена за близо 11 млн. лв.

Откриха Клиниката по изгаряне и пластична хирургия на „Пирогов“, напълно обновена за близо 11 млн. лв.

Напълно обновената Клиниката по изгаряне и пластична хирургия в Университетската спешна болница „Пирогов“ беше открита официално днес. След близо едногодишен ремонт сградата е една от най-модерните лечебни структури в България.

Пациентите на клиниката вече ще бъдат лекувани при най-съвременни условия

които са абсолютно адекватни на световните стандарти. 

 

За да бъде постигнато това ниво, се направиха сериозни инвестиции. Средствата, с които се извърши цялостният ремонт, енергийната ефективност и преоборудването на сградата са по две направления – от Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) по инициативата JESSICA и от Министерския съвет:

 

  1. Дългосрочен инвестиционен заем от ФУГР за строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност от 5 947 138.56 лв., от които 1 724 670 лв. са рециклирани средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, предоставени чрез Фонд на фондовете.
  2. Средства, отпуснати с постановление на МС от декември 2018 г. за закупуване на апаратура, медицинско и немедицинско оборудване за Клиниката по изгаряния в размер на 4 359 000.00 лв.

При откриването изпълнителният директор на „Пирогов”

проф. Асен Балтов изтъкна ролята на обединените усилия:

Изключително щастлив съм, че днес сме се събрали, за да открием напълно обновената Клиника по изгаряне и пластична хирургия. Горд съм, че само за 1 година успяхме да преобразим сградата и да й направим цялостни ремонт, саниране и преоборудване с най-модерната, отговаряща на световните стандарти, апаратура.


Ремонтът на тази 5-етажна сграда ни показа за колко кратко време какви резултати се постигат, когато усилията са обединени. Благодаря на всички, които направиха възможна промяната на най-натоварената Клиника по изгаряне в България. Уверявам Ви, че ремонтът и преоборудването на клиниката ще се помнят от поколения и ще бъдат в услуга на пациентите много дълго. А техният брой, благодарение на обновлението, ще може да се увеличи, като дори в случай на голяма, тежка авария, тук ще могат да постъпват двойно повече пациенти.

Надя Данкинова – изпълнителен директор на Фонд за устойчиво градско развитие, подчерта ролята на добре обмислени и структурирани дългосрочни заеми

Искам да насоча вниманието, че това е проект, финансиран основно с кредит и то с рециклирани средства, изплащани от предходни реализирани проекти като този на болница „Св. Иван Рилски“, „Националната онкология“, „Парк Възраждане“, „Спортния комплекс на Спортна София“ и още други. С две думи парите са живи и създават нови блага. ФУГР и „Пирогов“ са пример за това как важните проекти могат да се случват и с добре обмислени и структурирани дългосрочни заеми, а когато се види положителния ефект, не закъснява и допълваща подкрепа от държавата. Това е проект, който беше възможен благодарение на подкрепата на г-жа Фандъкова и министър Ананиев, благодарение куража и огромната работа на Съвета на директорите, екипа на „Пирогов“ и лично на проф. Балтов, изтъкна Надя Данкинова. 

Александър Георгиев, изпълнителен директор на ФМФИБ и зам.-председател на УС:
„От начина, по който се финансира дейността по обновяването на Клиниката още веднъж получихме доказателство, че в сектор „Здравеопазване“ има финансово рентабилни проекти. Това, разбира се, до голяма степен зависи от ръководството на лечебното заведение, за което го поздравявам“.


Заместник-министърът на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова:
„В програмния период от 2007 г. до 2020 г. общата стойност на вложените средства в проекти за здравна инфраструктура е близо 530 млн. лв. Инвестициите са основно в ремонт на здравните заведения, закупуване на нова медицинска апаратура и доставка на нови линейки“.


Кирил Ананиев – министър на здравеопазването:

Тази сграда, в която се намираме в момента, е построена преди 43 години. Оттогава досега не са инвестирани средства за възстановяване и реконструкция, а тази клиника е стратегически обект за националната сигурност. Затова миналата година Министерският съвет предостави на „Пирогов“ ресурс от близо 4,400 млн. лв. за закупуване на медицинска апаратура и оборудване за клиниката.

Клиниката по изгаряне и пластична хирургия

на УМБЛАМС „Н. И. Пирогов” ЕАД е разположена на пет етажа и площ от 5 525 м2. Тя е стратегически обект с уникални звена и е единствен в България с подобни възможности. Преди да бъде извършен този ремонт сградата не е ремонтирана от построяването й през 1978 г. 

След близо едногодишни усилия и сериозна работа, тя е генерално ремонтирана и преоборудвана

в това число и с високотехнологична апаратура в 4 операционни зали и в реанимацията, където има 10 реанимационни бокса.


Извършеният ремонт обхваща преустройство, реконструкция и модернизация на Отделението по анестезиология и интензивно лечение, Отделението по изгаряния и пластична хирургия-деца, Операциония блок, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда. Тя е напълно обновена и енергийно ефективна. Поставени са и нови асансьори.


В Клиниката по изгаряне и пластична хирургия на „Пирогов” се намира

уникалното за страната Отделение по изгаряне-деца

В него и в клиниката като цяло се лекуват най-сложните и тежки случаи на изгаряне от различен характер – термични, електрически, химически, поради радиационност, както и случаи на вродени аномалии, на дефекти с разнообразна етиология по телесната повърхност на деца и възрастни.


Има общо 55 легла (45 лежащо-болни в отделенията и 10 реанимационни – възрастни пациенти и деца). В случай на тежка авария може да разгърне капацитета и да поеме двойно повече пациенти.


В Отделението по анестезиология и интензивно лечение са обособени самостоятелни боксове, манипулационна, превързочна и сестрински пост. Секторите се наблюдават ежесекундно от дежурния екип.


Отделението по изгаряния и пластична хирургия-деца вече има съвременен облик, който позволява на децата да се пренесат в свят на приказни герои и да пренасочат вниманието си от болката към интересни, цветни, занимателни картини. В него има самостоятелни стаи, няколко ВИП стаи, изолатор за пациенти със специален здравен статус, 2 бокса за кърмачета, манипулационна и стая за хидропроцедури, които са от съществено значение за по-навременното лечение.


Операционният блок разполага с 4 операционни зали, които са оборудвани с високотехнологична апаратура, в унисон със световните стандарти. В тях екипите извършват спешни и планови операции на възрастни и деца 24 часа в денонощието.
На територията на всички етажи в клиниката са изградени пожароизвестителна система, система за контрол на достъп, видео наблюдение, структурна кабелна система, повиквателна сестринска система.

 

Коментари

Прекрасно, нуждата от ремонт беотдавна, дано процесът продължи със същите темпове и се отремонтирант и преоборудват  и останалите клиник на Болницата!