Публикация

конфликти и тяхното решаване

конфликти и тяхното решаване

В дейността на всяко предприятие , организация ,учреждение  възникват ситуации ,в които вземане на определено решение е значимо за бъдещото развитие ,конкурентност и място в световния пазар . Но какво е мястото на мениджъра ,вижте в публикацията .

Прикачени файлове

Мениджмънт на конфликтите.pdf

Коментари