Публикация

Предлагат проект на правила за Добра фармацевтична практика

 Предлагат проект на правила за Добра фармацевтична практика

Правилата за добра фармацевтична практика представляват система от насоки и
принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които магистър-фармацевтите може да прилагат в съответствие с опита си и професионалнатd си преценка.

 

Предложеният проект е изготвен във връзка със необходимостта от изпълнението
на законовата делегация на чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Закона за съсловната организация
на магистър-фармацевтите.

Целта e създаването на рамка за извършване на дейностите

 • и изработване на професионални стандарти относно управление на аптеката и спазването на добрата документална практика в цялостната дейност на аптеката;
 • консултиране относно популяризиране на здравословен начин на живот, промоция на здравето и подобряване на използването на лекарствени и други продукти съгласно чл. 219, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 • правилно и точно консултиране относно вида и дозата на предписаните или свободно потърсените в аптеката лекарствени и други продукти със значение за здравето;
 • информираност на пациента относно неговото състояние и свързаната с това лекарствена терапия, както и наличието на лекарствени и други взаимодействия и възможността от поява на нежелани лекарствени реакции, инциденти и странични действия;
 • консултиране на лекарствената терапия, включително консултации под формата на обучение и подпомагане на пациентите за отговорно самолечение, както и управление на болестното състояние;
 • навременно отпускане на лекарствени продукти и други стоки съгласно чл. 219, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от магистър-фармацевтите, включително правилното приемане на предписанията, подготовката или приготвянето на лекарствения продукт, етикетирането и отпускането на пациента; приготвяне и отпускане на лекарствени продукти по магистрална и по фармакопейна рецептура;
 • принципи на работа на болничния и клиничен магистър-фармацевт и
  взаимоотношенията му с другите звена на лечебното заведение; консултации за
  минимизиране на рисковете за здравето, свързани с болестта; повишаване на знанията и квалификацията на магистър-фармацевтите.

 

Проектът на Правилата за добра фармацевтична практика е свързан с изискването
същността на дейностите в аптеката да бъдат насочени към отпускането на лекарствени
и други продукти с гарантирано качество, подходяща информация и съвети за
пациентите, както и наблюдение на ефектите от употребата им и активното докладване
на нежелани лекарствени реакции и инциденти.

 

Предложеният проект на акт няма да окаже финансово въздействие върху
държавния бюджет.

 

С мотивите и пълния текст на проекта можете да се запознаете в прикачените файлове:

Прикачени файлове

pdvp_posledno_03102019.pdf
motivi_pdfp.pdf

Коментари

Не ме разсмивайте- Проект на правила за "Добра фармацевтична практика".В аптеките работят хванати от гората "специалисти"- шивачки,сервитьорки,"Била" касиерки и други,които се изживяват  като фармацевти-"грижейки се за здравето на пациентите". Аптеките вече приличат на бардаци-подпрян  е по един фармацевт/ някой път на преклонна възраст/ и другите "улични косултанти". Изчистете първо тази кочина и тогава говорете за "Добра фармацевтична практика".

Абсолютно съм съгласна с вас. Купуват си лекарствата от такива “ аптеки “ и след това идват ние да им проверим дозите и да ги консултираме.