Публикация

Над 200 специалисти ще вземат участие в XV Юбилеен Национален форум по здравни грижи, който ще се проведе в Шумен

Над 200 специалисти ще вземат участие в XV Юбилеен Национален форум по здравни грижи, който ще се проведе в Шумен

217 специалисти по здравни грижи от София, Плевен, Варна, Велико Търново, Русе, Добрич и Шумен ще вземат участие в XV Юбилеен национален форум по здравни грижи под надслов "Здравните грижи сега - обучение, лидерство, добри практики". Събитието ще се проведе по традиция в хотел "Шумен" - гр. Шумен на 1 и 2 ноември. В него участие ще вземат и 19 студенти от направление "Здравни грижи". Организатори на форума са Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи - Шумен и Филиал Шумен на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

През първия ден ще бъде представен документалният филм "Професия за живота", който ще проследи историята на форума, дейността на БАПЗГ и Регионална колегия Шумен, мисията на професиите в направление "Здравни грижи" и връзката между опитните професионалисти и младото поколение.

Пленарен доклад на тема "Добри практики в акушерската здравно-профилактична дейност" ще изнесе доц. Теодора Евтимова - зам.-директор на Филиал Шумен на МУ-Варна. Ще бъдат изнесени 20 презентации, сред които "Обезпечаване лечението на реципиентите с необходимото количество кръвни продукти", "Модел за вземане на решение за сестрински грижи за самотно живеещ възрастен човек", "Психологични и социални проблеми при жени с рак на маточната шийка", "Необходимост от обучение на родители на деца с психични отклонения от 10 до 14-годишна възраст", "Готовност на студентите за работа в детска ясла с деца от уязвими групи", "Причини, пораждащи страх и притеснение от бременността" и др.

В програмата е включена постерна сесия, в която участие ще вземат 15 професионалисти по здравни грижи и шестима студенти от Филиал Шумен на МУ-Варна и от Факултета по обществено здраве и здравни грижи в Русенския университет "Ангел Кънчев". За първи път студенти участваха във форума със свои постери през 2017 г. През миналата година възпитаници на различни университетски структури също взеха участие в националната среща за обмяна на практически и научен опит.

По време на XIII Национален форум по здравни грижи бе създаден и Националния консултативен студентски съвет към БАПЗГ с цел да се чуят идеите на младите хора за подобряване на тяхното обучение и ранната им интеграция в живота на съсловието. През изтеклите 2 години студентите успяха да организират няколко инициативи свързани със здравната профилактика и здравословния начин на живот.  

Националният форум по здравни грижи се провежда в Шумен от 2002 г. насам.   

 

Коментари