Публикация

Лекари искат незабавна проверка в столичен медицински център

Лекари от Медицински център-4 в София настояват в открито писмо до здравния министър проф. Анна-Мария Борисова за проверка в лечебното заведение.


Според медиците „в резултат на престъпното бездействие от страна на общината и най-вече на абсолютната незаинтересованост на „преминалите” медицински управители - д-р М. Кожухаров, д-р Т. Данчева и д-р М. Карафезов, назначавани с конкурси от Столичния общински съвет, сградата на центъра е в тежко и окаяно състояние. „Активността” на последните поражда основателно съмнения в посока на бъдеща скрита приватизация”, посочват лекарите.

„Не приемаме оправдания от рода, че „това е наследство от ликвидирания вече СМХ”, тъй като именно общината го създаде и бе негов съсобственик, не само по отношение на нашия медицински център, а и на останалите столични ДКЦ-та.
Това е не само срам за българското ни здравеопазване, но крие опасност за живота и здравето както на медицинския персонал, така и на нашите пациенти.

Поради спукани водопроводни тръби стените в сградата са наводнени и изкъртени. Мокрите части включват и електрическите кабели, което във всеки един момент може да доведе до късо съединение, пожар с всички произтичащи негативни последици. Дървената дограма е от началото на миналия век. Подът в центъра е застлан с балатум, чиято възраст е най-малко 40-50 години. Той е разкъсан, с широки разстояния между краищата, които не могат да се почистват по-никакъв начин, нито пък е възможна някаква дезинфекция.
В сградата липсват асансьор и всякакви елементарни средства за обслужване на инвалидите, малките деца и възрастните пациенти.

Освен това ръководството на медицинския център не плаща редовно заплатите на работещия медицински персонал. Има просрочени повече от 10 работни заплати. През последните 2-3 години не са ползвани отпуски и повече от 6 месеца не са внасяни никакви осигуровки. Затова е налице и голямо текучество на лекарите специалисти в центъра”, се посочва още в писмото до здравния министър.

Лекарите са недоволни и от това, че Столичната община се опитва да наложи в момента нови високи наемни цени на общопрактикуващите лекари, работещи в медицинския център. Според тях това се прави без се да предлага някакво подобрение в условията за работа на личните лекари и без ясни и прозрачни критерии, по които са определени новите наеми.

„Може би тези мизерни условия, за които стана въпрос, са залегнали като „европейски” критерии при определяне на високите наеми от така наречената комисия на независимите оценители. Може би? Но ние не ги знаем! А по отношение на наемните цени аналогична е ситуацията и при над 90% от работещите общопрактикуващи лекари и в другите столични ДКЦ-та, също собственост на СОС”, отбелязват лекарите от медицинския център, който се намира само на 300 метра от Министерството на здравеопазването.

Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари е заявило в писмо до здравното министерство и до Столичния общински съвет, че подкрепя безрезервно искането за назначаване на незабавна проверка в Медицински център-4.
 
„Ние, членовете на ДСОПЛ, също настояваме за ясни и прозрачни критерии, и за оповестяване на методиката, по която се определят наемните цени на нашите лекарски кабинети”, посочват още от дружеството.

Коментари