Публикация

Prevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Yambol District, Bulgaria

Prevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Yambol District, Bulgaria

Tsachev I, Baymakova M, Pepovich R, Marutsov P, Dimitrov KK, Gospodinova K. Prevalence of hepatitis E virus infection in pigs from Yambol district, Bulgaria. Acta Microbiol Bulg 2019; 35(3): 115.

 

Научното съобщение се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

29 октомври 2019

Прикачени файлове

Acta Microbiol Bulg, 2019, 35(3), ...

Коментари