Публикация

Общественият съвет в здравеопазването ще обсъди проблемите в сектора

Общественият съвет в здравеопазването ще заседава днес.


На срещата, в която ще участват представители на съсловните организации на лекарите, на синдикатите и на пациентските сдружения, ще бъде обсъдено намаленото финансиране в здравния сектор.

Очаква се тема на разговорите да бъде и провеждането на протест, ако не се намерят средства за покриване на нуждите в здравеопазването, както и да се набележат конкретни действия за запазване здравето на хората.


Коментари