Публикация

Личните лекари недоволни от бюджета за 2020 г.

Личните лекари недоволни от бюджета за 2020 г.

Недоволство от планираните за 2020 г. средства в Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) изразиха от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. В писмо, подписано то председателя на НСОПЛБ доц. Любомир Киров и изпратено до Министерски съвет, МЗ, Министерство на финансите, НЗОК и здравната комисия, се казва следното (публикуваме текста без съкращения):

 

Във връзка с предстоящите обсъждания на бюджета на НЗОК заявяваме нашето несъгласие с първоначално обявеното увеличение на бюджета за Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) в размер на 19 млн. лв., което е с 6 млн. лв. по-малко от заявените от нас 25 млн. лв.. Настояваме да бъде взето под внимание и одобрено нашето предложение.

 

Вече бяха обявени:

  • Ръст на заплатите в публичната сфера за 2020 г. с 10%.
  • Ръст на МРЗ за 2020 г. – 9%.
  • Бюджет на НЗОК за 2020  г.- 4,744 млрд. лв. и ръст от 395 млн. лв.

Едва ли е необходимо да коментираме „значимостта“ на спестените 6 млн. от бюджета за ПИМП на фона на 4.744 милиарда лева бюджет на НЗОК и каква друга „празнина“ във финансирането на здравеопазването биха запълнили.

 

Предвиденият за ПИМП бюджет би трябвало да осигури поддържане на съществуването на нашите практики като покрива разходите (нека най-общо ги наречем консумативи) и възнагражденията, а също така и осигуровките и данъците.

 

В системата на ПИМП, освен близо 4200 ОПЛ, работят още около 4000 медицински специалисти, в т.ч. медицински сестри и още други сътрудници, свързани с дейността ни, което означава, че съобразно законите от предвидения първоначално бюджет се връщат към държавния 38% за осигуровки, след това 10% данъци и ако има дивиденти - още 5%. Правим тези уточнения, за да се избегне погрешната представа, че средствата, които изискваме като бюджет автоматично се превръщат в чисти доходи, които влизат в джоба на ОПЛ.

 

Отново посочваме и отрицателния, низходящ тренд на ръста на бюджета за ПИМП, който при предвиденото за 2020 г. от 19 млн. ще се задълбочи. (възможна е малка неточност в резултата, поради липса на подробна разбивка по всички пера в бюджета).

 

Бюджет ПИМП в % от ЗОП на НЗОК
2018 - 5,8% (с предвидените в резерва 7 млн. лв.)
2019 - 5,4%
2020 - 5,2%
            

Настояваме бюджетът за ПИМП за 2020 г. да бъде повишен с 25 млн. лв. спрямо този за 2019 г., което е изпълнимо при настоящата събираемост на здравноосигурителните вноски.  Допълнително ще предоставим предложение за разпределението на бюджета за ПИМП по пера, след като има яснота за неговия размер. 

Коментари