Публикация

Ракът на белия дроб - няма профилактика, повечето болни без лечение

Прогнозата за тази година е 4100 нови случаи на рак на белия дроб


Според данни на Националния раков регистър новорегистрираните случаи на рак на белия дроб за 2007 година са 3432. От тях в зависимост от морфологията на клетките:  плоскоклетъчен - 1517 болни, аденокарцином - 573, едроклетъчен - 99, без морфология - 1081, други- 162.

През годините броят на болните има ясно изразена тенденция на нарастване

Прогнозата за тази година е 4100 нови болни с рак на белия дроб, това съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването. 77% от всички новооткрити случаи са в напреднал стадий - III или IV. Болните, които са получили лечение от онкодиспансерите, са едва 33,8%. 66,2% от болните, които имат показания за химиотерапия, са оставени без лечение. Петгодишната преживяемост при болни, открити в III стадий в България, е 7,3%, а в IV стадий – 5,3%.

Това означава, че на практика един на всеки 15 болни с рак на белия дроб живее пет и повече години след поставянето на диагнозата. За сравнение в страните от Европейския съюз и САЩ този показател е два пъти по-висок, което се дължи както на усилията за ранна диагностика, така и на активното лечение на диагностицираните случаи, отбелязва пациентската организация.

Според ЦЗПЗ правителството няма никаква стратегия за противодействие. „Няма нито една действаща програма за ранно откриване и профилактика на рака на белия дроб. Само преди няколко месеца Народното събрание за пореден път отложи пълната забрана за тютюнопушене в закрити помещения и обществени места.

Министерството на здравеопазването купува и доставя много по-малко лекарства за лечение на рака на белия дроб, отколкото са необходими. Така например средно годишно новооткритите болни с аденокарцином на белия дроб са около 600. Лекарство на избор от първа линия за лечението на този вид рак е препаратът „Алимта”. За 2010 година здравното министерство е сключило договор за доставка на количества, необходими за лечение на 60 болни. С други думи държавата осигурява лечението на един от всеки десет пациента”, посочва Центърът за защита правата в здравеопазването.

Той допълва, че същата е ситуацията и с другите видове рак на белия дроб. Количествата „Гемзар”, „Цисплатина” и „Навалбин”, които министерството доставя, запълват нуждите на по-малко от половината болни.

Коментари