Публикация

Какво представлява феталната морфология?

Какво представлява феталната морфология?

Феталната морфология се извършва между 19-та и 22-ра г.с. Целта на феталната морфология е да се проследи нормалното анатомично и физиологично развитие на плода за този срок, да се направят биометрични измервания, съответно да се открият патологични изменения, ако има такива,  да се направи заключение и да се определят последващите действия. Тя е високо-специализирано изследване, което се извършва с ехограф с висока разделителна способност.

 

Органогенезата (образуването на органите) е завършила в края на първия триместър. През този срок на бременността плода развива своите органи и системи.Специалистът по фетална медицина преглежда всички възможни за оглед органи и системи. Ние можем лесно да различим различните структури- например в мозъка, да проследим развитието му, наличието на нормално или анормално количество ликвор и т.н.

 

Прегледът започва с установяването на сърдечната дейност, както всеки един ехографски преглед. С бърз оглед проверяваме за моментното положение на плода, мястото и структурата на плацентата, оценяваме количеството на околоплодната течност. Следва детайлният преглед на вашето бебе. Тук вече няма определен ред с кои структури да започнем и в какъв ред да ги прегледаме, тъй като самия оглед на системите и органите зависи от позицията на плода. Например, когато тялото е обърнато с коремчето на горе, а тила му е към вашия гръб ние може да огледаме лицето (очи, нос, твърдо небце, устни) и сърцето.

 

Сърцето е най-сложната и динамична структура в тялото на плода и отнема най-много време за да се прегледа. При прегледа на сърцето ние проверяваме за позицията, размерите, структурата и функцията. Това е продължителен процес на оценяване на сърцето, а понякога и труден поради ред причини – позиция на плода, прекарани оперативни интервенции, затлъстяване на майката и др. Прегледът на сърцето трябва да се извърши още в първия триместър, тъй като може да се констатират редица нарушения още в тези ранни срокове на бременността. Разбира се, с ехокардиографията не могат да се открият всички аномалии, още по-малко някои малки дефекти. Също така има състояния, които се проследяват динамично през бременността и след раждането.

 

Статията продължава на: https://pregnancy.bg/bg/fetalna-morfologiya

 

Коментари