Публикация

Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 10 години?

Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 10 години?

 

Уважаеми колеги, 

Лечението на захарния диабет датира от около 100 години, но промените през последните 10 г. са значително по-динамични. В клиничната практика навлязоха нови групи препарати  Понастоящем се намираме в ерата на инсулиновите аналози. Новите открития поставят пациента в центъра на лечението, като то се ориентира спрямо неговите нужди и съпътстващи заболявания. В следващата видео-презентация проф. Танкова слага акцента върху следните въпроси:

  • Кои медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2 са средство на избор след метформин в случай на доказано атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване?
  • Кои медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2 са средство на избор след метформин в случай на необходимост от минимизиране на риска от хипогликемия?
  • Кои медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2 са средство на избор след метформин в случай на необходимост от редукция на тегло?
  • Кои медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2 са средство на избор след метформин в случай на наличие на сърдечна недостатъчност?
  • Кои медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2 са с доказани бъбречни ползи?

Достъп до този видео-материал имат само медицински специалисти. За да достъпите материала, натиснете ТУК

 

Коментари