Публикация

Над 12 хил. деца са имунизирани срещу морбили в извънредна кампания

Над 12 хил. деца са имунизирани срещу морбили в извънредна кампания

Министерството на здравеопазването е провело извънредна имунизационна кампания срещу морбили в периода 5 септември – 5 октомври.

Обхванати са деца от 13-месечна до 8-годишна възраст от уязвимите групи

както и такива със затруднен достъп до здравни услуги в областите Бургас, Монтана, Пазарджик, Пловдив и Сливен. 

 

Имунизациите са извършени от общопрактикуващите лекари и от имунизационни екипи, организирани от Регионалните здравни инспекции в петте града, с включване на медицински специалисти от здравните кабинети в детски заведения и училища и здравни медиатори. Съдействие е оказано и от Регионалните здравноосигурителни каси и местната власт, уточниха от ведомството.


По места са организирани информационни кампании за запознаване на обществеността с епидемичната обстановка в страната, значението на имунизацията и риска от разпространение на заболяването при неимунизирани и нередовно имунизирани. Проведени са и срещи с родители, допълват от МЗ.

Извънредната имунизационна кампания е била предприета във връзка с продължаващите случаи на морбили в страната

Съгласно Закона за здравето при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие, министърът на здравеопазването има право да разпореди имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар. Могат да бъдат организирани имунизационни кампании, да се разкриват временни имунизационни пунктове, да се сформират екипи за имунизиране на място, както и да се предприемат други извънредни мерки.

Коментари