Публикация

Болница ВИТА провежда курс на тема: „ПРИНЦИПИ НА КОЛПОСКОПСКАТА ДИАГНОСТИКА И ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕНИТАЛНИТЕ ПРЕКАНЦЕРОЗИ ПРИ ЖЕНАТА„

Болница ВИТА провежда курс на тема: „ПРИНЦИПИ НА КОЛПОСКОПСКАТА ДИАГНОСТИКА И ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕНИТАЛНИТЕ ПРЕКАНЦЕРОЗИ ПРИ ЖЕНАТА„

На 14 и на 28 ноември  Болница ВИТА и д-р Карагьозов Ви канят на четвърти двудневен курс на тема:
„ ПРИНЦИПИ НА КОЛПОСКОПСКАТА ДИАГНОСТИКА И ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕНИТАЛНИТЕ ПРЕКАНЦЕРОЗИ ПРИ ЖЕНАТА „

За оптимизиране на процеса на обучение и придобиване на съвременни теоретични знания,  практическа подготовка и специфични умения, съдържанието е разделено на две нива:
I ниво - „Колпоскопска диагностика на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, влагалището и вулвата“.
Еднодневен курс, предназначен за навлизащи в материята млади колеги и насочен към основните принципи и правила за приложение на метода, съвременната клинична интерпретация на находките и тяхното документиране.
Завършва с тест за покрито I ниво.
II ниво - „Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, влагалището и вулвата“.
Еднодневен  курс, предназначен за специалисти с опит в колпоскопското изследване и насочен към основните видове, принципи и правила за приложение на деструктивните лечебни техники, тяхното документиране и следлечебното проследяване на пациентите.
Включва хирургия с дискусия на живо и практическа част на тъканен модел.
Завършва със Сертификат- II ниво

Учебното съдържание е съобразено с препоръките (guidelines) на БДАГ и е адаптирано към съвременните изисквания за обучение на Европейската асоциация по колпоскопия(EFC) и  Международната асоциация по цервикална патология и колпоскопия(IFCPC).

Представени са съвременните качествени индикатори(QIs) на индивидуална колпоскопска практика, даващи възможност за оценка на дейността и нивото на подготовка.

Болница ВИТА предоставя на успешно завършилите обучението колеги възможност за допълнително индивидуално практическо обучение.

Курсовете са сертифицирани по ПМО от БЛС, като на всеки участник се издава сертификат.

Броят на участниците е ограничен- максимум 10 човека, поради спецификата на обучението.

Курсът ще се проведе в сградата на ВИТА БАЗА 2 на ул. „Филип Кутев“ 10 в Заседателната зала на 6 етаж.
Може да се запишете за участие чрез регистрационната форма на нашия сайт:
За повече подробности и уточнения: на е-мейл адрес n.lozanova@vita.bg, както и на телeфон 0882/ 058 407 - Нели Лозанова.
 

Таксата за участие е :
-    200 лв. с ДДС за  I ниво;
-    200 лв. с ДДС за  II ниво;

Банкова сметка на МБАЛ ВИТА ЕООД:
МБАЛ ВИТА ЕООД
IBAN BG65TTBB94001527098055
Експресбанк


ПРОГРАМА- I ниво
Дата 14 ноември (четвъртък)

08:30- 09:00
Регистрация и откриване (МБАЛ ВИТА База-2, 6 етаж)

09:00 Теоретична част:
Онкопрофилактика, цитология и ДНК-типизация- значение и клинична интерпретация.
Колпоскопия:
Устройство и технически параметри на колпоскопа;
Инструментариум, общ и специфичен консуматив;
Ергономия, безопасност, комуникация с пациенти;
Основи, логика и техника на колпоскопското изследване;
Видове колпоскопски находки;
Колпоскопска номенклатура и карта;
Колпоскопски находки при бременност;
Правила и техника на прицелната биопсия;
Елементи на хистологичният отговор;
Интерпретация и съобщаване на „лоши“ резултати;
Медицинска документация-  видове, водене, архив.

Епизиоскопия:
Логика и техника на епизиоскопското изследване;
Видове епизиоскопски находки;
Правила и техника на прицелната биопсия;
Елементи на хистологичният отговор;
Интерпретация и съобщаване на “лоши“ резултати;
Медицинска документация- видове, водене, архив.

12:00- 13:00 Кафе- пауза

13:15- 17:00 Практическа част:
Нормални колпоскопски находки- описание, документиране, интерпретиране, поведение
Атипични колпоскопски находки- описание, документиране, интерпретиране, поведение
Дискусия
Тест, резултати
17:00  Закриване на курса


ПРОГРАМА- II ниво
Дата 28 ноември (четвъртък)

08:30- 09:00
 Регистрация и откриване (МБАЛ ВИТА База-2, 6 етаж)

09:00-11:30 Теоретична част:
Гайдлайн на БДАГ
Основни видове енергия и източници
Техники за локално обезболяване
Правила и техника на аблативното лечение
Правила и техника на ексцизионното лечение
Усложнения и профилактика на усложненията
Поведение и третиране на усложненията
Комуникация с пациента, съобщаване на „лоши“ резултати
Поведение при ангажирани резекционни линии, гайдлайни на БДАГ
Деструктивно лечение и бременност
Медицинска документация- видове, водене, архив
Указания и режим за пациента
Проследяване- алгоритми и индивидуализация

11:30- 12:00 Дискусия
12:00- 12:30 Кафе-пауза

12:30 Практическа част

12:30- 13:30 Демонстрация на живо на колпоскопски асистирани деструктивни процедури с възможност за дискусия и обсъждане на случаите в реално време чрез аудио/видеовръзка.

14:00- 17:00 Индивидуална подготовка на тъканен модел

17:00- 17:30 Дискусия
17:30 Връчване на сертификати и закриване на курса.

 

Коментари