Публикация

СТАДА придобива Валмарк

СТАДА придобива Валмарк

Акционерното дружество STADA Arzneimittel AG („СТАДА”) обяви придобиването на Walmark a.s. („Валмарк“) от „Мид Юропа Партнърс“ (Mid Europa Partners).

Валмарк е водещ производител на продукти за грижа за здравето в Централна Европа

Основана през 1990 г. и базирана в Чешката република, компанията има директно присъствие в девет държави от Европейския съюз, включително Чешка република, Словакия, Полша, Унгария, България, Румъния, Литва, Латвия и Естония, като продава своите продукти в повече от 40 страни в целия свят.


Дружеството има над 540 служители и поставя силен акцент върху иновациите. СТАДА ще интегрира модерните производствени мощности на Валмарк в Тринец в глобалната си производствена мрежа.

 

Петер Голдшмидт
Петер Голдшмидт

„Придобиването на портфолиото на Валмарк от хранителни добавки е напълно в унисон с нашата стратегия да бъдем лидер в областта на брандираните продукти за грижа за здравето и генеричните лекарства“

 

- заяви Петер Голдшмидт, главен изпълнителен директор на СТАДА.

 


„В резултат на това придобиване ние значително засилваме присъствието си в

Щефан Вагнер
Щефан Вагнер

Централна Европа и особено в Чешката република, Словакия, Румъния, България и Унгария.

 

Ние също така обмисляме начини, по които да предлагаме брандовете на Валмарк на пазари извън географските региони, в които са добре познати понастоящем“

 

- коментира Щефан Вагнер, директор „Европейски пазари“ в СТАДА.

За СТАДА

Централата на дружеството STADA Arzneimittel AG е в Бад Вилбел, Германия. Групата следва стратегия, структурирана около два „стълба“ и фокусирана върху генерични лекарства, включително специални медикаменти, и продукти за грижи за здравето без лекарско предписание.


STADA Arzneimittel AG продава своите продукти в близо 120 държави. През 2018 финансова година СТАДА е отчела нетни продажби на групата в размер на 2 330.8 млн. евро и печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) в размер на 503.5 млн. евро. Към 31 декември 2018 г. дружеството има 10 416 служители в целия свят.

Коментари