Публикация

Акад. проф. д-р Тройчо Троев e новият началник на отделението по физиотерапия и следоперативна рехабилитация

Акад. проф. д-р Тройчо Троев e новият началник на отделението по физиотерапия и следоперативна рехабилитация

Представяме новия началник на отделението по физиотерапия и следоперативна рехабилитация на МБАЛ „Света София“ акад. проф. д-р Тройчо Троев, д.м.н. Зад гърба му стоят внушителният 30-годишен опит и две специалности – вътрешни болести и физикална и рехабилитационна медицина. Защитил е две дисертации – за рехабилитация при болестта на Бехтерев, и за рехабилитационно лечение на метаболитен синдром. През 1992 г. става доцент, от 2012 г. е професор, а от 2013 г. – академик към БАНИ.

Акад. проф. д-р Троев е многогодишен национален консултант по физикална и рехабилитационна медицина,

председател на етичната комисия към Столична лекарска колегия на БЛС и председател на републиканското дружество по физикална медицина и рехабилитация. Освен това той е и почетен член на асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България, а от години преподава физикална терапия в Медицинския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

 

Опитният специалист до момента има над 300 публикации у нас и в чужбина – в Германия, Гърция, Полша, Русия, Македония, Белгия. Научните си интереси е развивал предимно в областта на ревматологията, ортопедията, кардиорехабилитацията, неврорехабилитацията, рехабилитацията при редки болести, здравния мениджмънт, рехабилитацията на метаболитен дисбаланс и много други. Освен това акад. проф. д-р Троев е издал и шест монографии, три от които са самостоятелни. Сред професионалния му опит е и фактът, че

той е първият клиничен ординатор

по физикална медицина и рехабилитация в системата на Министерството на отбраната.

Акад. проф. д-р Троев разказва, че навремето се впечатлил от специалността си, защото е интердисциплинарна и много близо до неврологията, травматологията, ревматологията и други клинични специалности.

В работата си виждам много бързо ефекта от проведеното лечение, освен това се прилагат малко медикаментозни средства“, споделя той. Среща и трудности, разбира се, професията му има и тънкости – „специалността се работи от знаещи и можещи хора, т.е. пациентът се лекува от можещи хора, а не от самите апарати, лекарят е този, който преглежда и назначава необходимата рехабилитация.

 

Това е първата важна характеристика на професията си, която дефинира акад. проф. д-р Троев, а като втора посочва, че специалността е екипна. За да бъде лечението успешно, то е заложено също така и на уменията и труда на рехабилитаторите и на кинезитерапевтите.

И най-добрата изписана от мен процедура може да бъде провалена, ако не е проведена правилно от екипа, с който работя,

допълва акад. проф. д-р Троев.

Най-голямо значение специалистът отдава на спечелването на доверието на пациента, за да бъде убеден да сътрудничи в самата рехабилитация. „Това е един равностранен триъгълник от знания, екип и сътрудничещ пациент. Ако се промени единият ъгъл, се променят и резултатите“, обяснява той.

Четвъртият фактор за успешната си работа акад. проф. д-р Троев вижда във важността на думите.

Трябва да знаем какво обещаваме на пациента, трябва да казваме това, което реално ще се случи. Пациентът винаги вярва на думите ни, но ако след това не се случи обещаното, психичното му състояние ще се влоши. Той вече никога няма да вярва на лекарите си,

споделя акад. проф. д-р Тройчо Троев виждането си за отношенията между лекаря и пациента.

Трябва да му се обясни какво ще се прави, каква е близката и каква е далечната задача, която ще се стремим да постигнем“,

допълва той.

Вие също можете да бъдете сред хората, на които акад. проф. д-р Тройчо Троев е помогнал. Не се колебайте да си запишете час за преглед в МБАЛ „Света София“ на телефони +359 2 8184 600 и +359 2 8184 608, или на място на бул. „България“ № 104.

Коментари