Публикация

Oстри респираторни инфекции и приложение на β-(1,3/1,6)-D-Glucan

Oстри респираторни инфекции и приложение на β-(1,3/1,6)-D-Glucan

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Oстри респираторни инфекции и приложение на β-(1,3/1,6)-D-Glucan. GP Medic, 2019, № 3, 50-52.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

05 ноември 2019

Прикачени файлове

GP Medic, 2019, 1(3), 50-52.pdf

Коментари