Публикация

Отлагане на инсулиновата терапия ускорява усложненията при диабет

Отлагане на инсулиновата терапия ускорява усложненията при диабет

Усложненията от диабет започват да се развиват още във фазата на предиабет. Именно затова е важно рисковите пациенти да се откриват навреме. Това изтъкна проф. Здравко Каменов (първи отляво на снимката) по време на Конгреса на Централноевропейската диабетна асоциация (CEDA), който се проведе в София от 31 октомври до 2 ноември. В него участваха 250 специалисти от 17 държави, които акцентираха върху важноста на Национална диабетна програма във всяка страна. Томас Щулниг, председател на СЕDA (втори отляво надясно на снимката), поясни, че в Австрия личните лекари получават допълнително заплащане, ако полагат грижи за пациенти със захарен диабет.  

 

Ясният ангажимент към тези болни от страна на държавата е наложителен поради непрекъснато нарастващият им брой. За последните 20 г. диабетиците в света са се утроили. Основните причини са наднорменото тегло и обездвижването. По данни на Международната диабетна асоциация един от 11 души на възраст от 20 до 79 г. има захарен диабет. Близо половината не знаят, че имат заболяване. Тревожното е, че  усложненията се развиват, независимо дали човекът е наясно с болестта си или не. Ако ги нямаше усложненията, диабетът щеше да е просто едно повишение на кръвна захар, която не боли, коментира проф. Каменов.

Усложненията при диабет инвалидизират и скъсяват живота

У нас по преценка на лекарите има над 500 000 пациенти със захарен диабет, като 25-30% са без диагноза. Това е сравнително добър резултат, тъй като изследването на кръвна захар влиза в профилактичния пакет на НЗОК. Необходимо е още по-голямо внимание към рисковите групи, смята проф. Каменов. В България една трета от населението има наднормено тегло. Вторият рисков фактор е наследствеността. Задължително трябва да се проследяват и хората, които вече имат сърдечносъдово заболяване (хипертония и други), психиатрични заболявания (лекарствата им увеличават риска от ЗД). 

 

Специално внимание трябва да се обръща и на хората с предиабет. Изследванията им са със стойности между нормалните и тези при диабет - 6,1-6,9 ммола за кръвна захар на гладно и от 7,8 до 11ммола на втория час след обременяване с глюкоза. 


Оказва се, че и в предиабетен стадий те развиват усложнения.  С адекватни мерки в тази група може да се отсрочи и дори да се избегне развитието на захарен диабет. 

Усложненията на диабета са микросъдови и макросъдови. Микросъдовите са по-коварни, настъпват без симптоми в ранните стадии. Към тях спадат диабетната ретинопатия, нефропатия и невропатия. Те са водеща причина за слепота в активна възраст, за терминален стадий на бъбречна недостатъчност, за нетравматични ампутации.

 

Друг сериозен проблем при диабета е увеличаването на риска за сърдечносъдови заболявания - той расте с два до 4 пъти в сравнение с хората без диабет. Точно тези заболявания скъсяват живота на хората на всички, не само на тези с диабет. Те са убиец №1 в нашата цивилизация, която се отличава с епидемия от затлъстяване и диабет. 

 

Основната цел на съвременното лечение е да се намали сърдечносъдовия риск. По-старите схващания, че само контролът на кръвната захар е достатъчен, за да се намали този риск, не се оправдаха. Днес говорим за един комплексен, мултифакторен подход - атакуват се всички сърдечносъдови фактори. Освен кръвната захар, която е пусковият механизъм за диабет, има и други фактори, които трябва да бъдат контролирани:

  • артериалното налягане;
  • дислипидемия;
  • тютюнопушене;
  • увеличаването на физическата активност.

"Колкото повече и по-добре успеем да контролираме рисоквите фактори, толкова години живот повече ще има пациентът, - отбелязва ендокринологът. - Медицината днес разполага с иновативни медикаменти, които водят директно до намаляване на сърдечносъдовата смъртност. За последните 20 г. навлязоха три нови групи медикаменти - DPP4,  SGLT инхибиторите и GLP1 рецепторните агонисти, които коренно променят ефекта от лечението на диабета. Намаляват риска от инфаркти, от други сърдечносъдови инциденти като инсулти. Тези медикаменти заемат все по-предни позиции в терапевтичните алгоритми, прилагат се в цял свят. В България нашите пациенти с диабет имат възможност да се лекуват с всички съвременни медикаменти. След като бъдат регистрирани от  ЕМА влизат в реимбурсните листи и се определя при какви условия трябва да се лекуват."

Високата цена на новите препарати налага внимателен подбор на пациентите, които ще се лекуват с тях. Приоритетно лекарствата се дават за най-нуждаещите се от тях, пациентите с най-висок риск. Друга новост от последните години са нови видове аналогови инсулини, които намаляват риска от хипогликемия и риска за покачване на теглото. 

Променят ли се терапевтичните подходи 

лекарства за диабет

Новите медикаменти и новите разбирания за диабета променят и терапевтичната практика. Новите медикаменти излизат на все по-предна позиция. Има предложение от Европейското кардиологично дружество, при пациенти с инфаркти, инсулти, лечението на диабета да започва директно с новите медикаменти, без да се минава първо през метформин, каквато е практиката от десетилетия. Метформин е чудесен медикамент, в момента той е на първа линия като лечение в ендокринологичните ръководства, но предложението на кардиолозите е да по-специална група пациенти. 

 

Друга новост е, че все повече си пробива път идеята за директна комбинация от два медикамента, с които да се стартира, защото се удължава периода от изчерпване на възможностите при даден пациент, посочва още проф. Каменов. Дори при диабет тип 2 , за който се казва, че не е инсулинонезависим, идва момент, в който се налага да започне инсулиново лечение. Този период би могъл да бъде отсрочен, но в никакъв случай това забавяне не бива да става с цената на недобър гликемичен контрол. 

Нерядко в практиката се наблюдават пациенти, които стоят с висока кръвна захар, защото резистира да започне едно или друго лекарство, като най-често се отлага лечението с инсулин. Това ускорява усложненията и скъсява живота по думите на специалиста. Други пациенти пък не провеждат лечението с нужната интензивност.

 

Съвременните разбирания препоръчват комбинацията на инсулин с GLP1 рецепторни агонисти като изключително подходяща. Преминава се към индивидуализиране на подхода спрямо конкретния пациент. Целта е първо да се определи нивото на целевата гликемия (гликиран хемоглобин) и след това да се види, коя е най-подходящата комбинация от медикаменти.

Промените в начина на живот са наложителни 

Лечението не отменя промените в начина на живот. В над 80% пациентите са с наднормено тегло, налага се увеличаване на физическата активност, намаляване на приема на калории, както и оптимизиране на състава на менюто. "Теоретично калориите може да се приемат само от въглехидрати (хляб, захарни изделия, тесто), само от мазнини (акцент върху мазни сирена, месо, масла и олио), или само протеини (млечни продукти, месо), но това не е правилно. Има много различни диети, но като правило те не водят до траен резултат по отношение на килограмите. Свалят се бързо, след това се възстановяват и дори се покачват. Трябва да се търси балансирана диета с дългосрочен ефект. Много важен е сънят. Недостатъчният сън увеличава риска за диабет и метаболитен синдром, сърдечносъдови заболявания", обобщава проф. Каменов.

 

Илияна Ангелова

Коментари