Публикация

СТИНГ с мащабна кампания за превенция на диабета сред фармацевти и пациенти

СТИНГ с мащабна кампания за превенция на диабета сред фармацевти и пациенти

Тя стартира с  кръгли маси на тема „С грижа за вашето здраве“ в големите градове

 

Фармацевтичната фирма Стинг АД стартира кампания за обучение и дискусии  за преддиабет и метаболитен синдром като част от мащабна кампания, посветена на

превенция на социално значими заболявания сред фармацевти и пациенти

Тя се провежда за  втора поредна година и е част от корпоративната  политика на компанията.  Базирана е на проведени проучвания сред пациенти и фармацевти,  работещи в аптеките.  

В рамките на 17 срещи  в големите градове  - София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе, се разискваха основните проблеми, свързани с тези заболявания. Участниците бяха  селектирани на база на получената  от тях обратна връзка за необходимостта от

допълнителна информация по професионални казуси, свързани с пациентите им

Основен гост лектор беше водещият специалист по ендокринология  доц. Катя Тодорова.

 С тази кампания си поставяме две основни цели. Едната от тях - фармацевтът, най-достъпният здравен специалист, да може професионално, адекватно да консултира пациентите и да разпознава симптомите на заболяванията.  А другата - да помогнем  за повишаване на здравната грамотност и култура на населението", обясни маг.-фарм. Аделина Любенова, отговарен фармацевт на СТИНГ.

За по-лесна разпознаваемост на

участниците в кампанията бяха раздадени обозначителни  стикери „6,1 ммл/л"

Срещите на живо продължават чрез дискусии в професионална онлайн среда.  Така широк кръг от фармацевти и  хора ще имат възможност да се запознаят със симптомите на преддиабет и метаболитен синдром и да ги комуникират при посещение в аптеките.

В момента доц. Катя Тодорова и маг.-фарм. Аделина Любенова са модератори на дискусия в CredoWeb на тема: Ролята на фармацевта в здравните грижи за пациенти със захарен диабет. В нея се се включили вече 239 фармацевти, които имат възможност да споделят своите въпроси и коментари във връзка с ранното разползнаване и профилактика на диабета.

Кампанията се популяризира и във фейсбукстраницата на Ню Марж.

 

Коментари