Публикация

Становище на БЛС относно Законопроект за бюджета на НЗОК за 2020 г.

Становище на БЛС относно Законопроект за бюджета на НЗОК за 2020 г.

Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година беше обсъден на съвместно заседание на Комисията по здравеопазване, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика.


Заместник-председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов и д-р Нели Нешева - член на УС на БЛС, взеха участие в заседанието, за да представят позицията на съсловната организация, която беше приета на заседанието на УС на БЛС на 05.11.2019 г.

БЛС предлага:

 

  • Средствата за ПИМП, CИMП и МДД да бъдат увеличени с общo 18 млн. лв., (по 6 млн. лв. за всяка от видовете дейности), като допълнителните средства да бъдат осигурени от резерва.
  • БЛС припомня също, че тежестта на неизплатената, а реално извършена и отчетена дейност в болничната медицинска помощ през последните години, допълнително влошава системата на здравеопазване и до голяма степен заплахата от закриване на държавни и общински болници е провокирана от неизпълнението на финансовите ангажименти от отговорните институции.
  • БЛС счита, че трябва да се прекратят спекулациите относно хиперхоспитализирането на пациенти и ще предложи в НРД 2020 г. значително повишаване на цените на болничните медицински дейности, а не изкуствено оползотворяване на бюджета чрез обеми.

Със становището на БЛС и всички направени предложения относно Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

CCF06112019.pdf

Коментари