Публикация

СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ, БР. 4, 2019 Г.

СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ, БР. 4, 2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

Предизвикателства пред здравеопазването на XXI век: ценности и принципи.

Проф. Тихомира Златанова, проф. Цекомир Воденичаров, доц. Андрей Кехайов

 

Актуално интервю

В центъра на вниманието ми са хората. Проф. Полина Балканска, дм

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Удовлетвореност на пациентите от българската здравна система. Н. Джафер

2.    Нагласи на българите към приоритизиране на лечението в здравната система. Б. Захариев, Л. Георгиева

3.    Причини за неудовлетвореност сред пациентите в България. Н. Джафер

4.    Комуникационният проблем в дейността на личните лекари. Б. Василева

5.    Маркетингът като информационен фактор в избора и консумацията на хранителни добавки. С. Славчев

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Eфективно управление на човешките ресурси като неизменна част от здравния мениджмънт. Й. Йосифов, Ж. Бумбарова-Начева

2.    Мeдицинската специалност като предпоставка за заемане на академична длъжност в областта на здравеопазването. Кр. Пройчев, В. Златков

3.    Докладване на клинични изпитвания на лекарствени продукти - регулация и практики в ЕС. В. Гергова, А. Стоименова, Д. Сиджимова

4.    Управление на сигнали за нежелани лекарствени реакции. В. Топалова, Д. Сиджимова, Т. Бенишева

5.    Избелване на зъби - щадяща и минимално инвазивна техника в естетичната дентална медицина. Р. Илиев

 

Новини и събития

1.    Клипинг

2.    Предстоящи през 2019 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

3.    Тържествено откриване на новата учебна 2019-2020 година в МУ-София

4.    Световен ден на биоетиката 2019

 

В близък план

Проф. д-р Златица Петрова, дм

Коментари