Публикация

РЕСПИРАТОРНИ НЕОНАТАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА

РЕСПИРАТОРНИ НЕОНАТАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА

Да се проучат честотата, нозологичната структура и хоспиталният изход на респираторната заболеваемост при недоносени новородени деца.

 

´Ретроспективно проучване за 3-годишен период (2016-2018 г.)
´Клиника по неонатология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД, Плевен
´Контингент:
-Живородени деца с г.в. ≤ 36+6 г.с.
-Липса на вродени аномалии, засягащи други органи и системи, несъвместими с живота, или налагащи оперативно лечение през неонаталния период.

 

Атанасова В, Стефанова А, Първанова Е

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД, Плевен

 

 

Прикачени файлове

РЕСПИРАТОРНИ НЕОНАТАЛНИ ПРОБЛЕМИ.pdf

Коментари