Публикация

“Уни Хоспитал“ с участие на Третата национална конференция по епидемиология

“Уни Хоспитал“ с участие на Третата национална конференция по епидемиология

Д-р Анелия Гоцева, началник на Вирусологичната лаборатория в МБАЛ „Уни Хоспитал“ участва с постер на Третата национална конференция по епидемиология, провела се в Хисаря на 21-23 октомври. Постерът е на тема “Ролята на серологичния скрининг за установяване на HBsAg  при хоспитализирани и амбулаторни пациенти“.

Във Вирусологичната лаборатория на "Уни Хоспитал" за тригодишен период (юли 2016 - юли 2019) са изследвани серумни проби на общо 4 905 пациенти, 2 578 (53 %) жени и 2 327 (47 %) мъже, във възрастовия диапазон от 10  до 89 години. Негативен резултат е установен при 4 761 (97%), съответно с позитивни стойности за HBsAg са 144 (3%) от пациентите. Разпределението по пол на изследвания контингент с HBsAg (+) статус показва, че 45 (31%) са жени и 99 (69%) са мъже. Коинфекция хепатит В + хепатит D (HBV + HDV) е доказана при 4 жени и хепатит В + хепатит С (HВV + HCV) при 6 жени и 2 мъже. От всички 144 HBsAg (+) пациенти, 86 са от района на град Панагюрище. Най-младият HBsAg (+) пациент, който е и HBеAg (+), е момче на 10 години, родено от HBsAg (+) майка. Възрастовото разпределение показва най-голям брой засегнати лица във възрастовия диапазон от 50-65 години, като преобладава засягането на мъжкия пол. Резултатите от извършеното проучване за HBsAg сочат 3% серопозитивност за района на град Панагюрище (Централна България).

HBV е доказан етиологичен фактор за развитие на остър, фулминантен и хроничен хепатит, чернодробна цироза и първичен хепатоцелуларен карцином (НСС). Серологичният скрининг за HBsAg спомага за своевременното откриване на хронично инфектираните асимптомни лица в общата популация или в таргетни групи от населението и допринася за реализация на здравната стратегия за своевременно диагностициране, превенция и лечение на дългосрочните и неблагоприятни последици на хроничната HBV инфекция. В брой 1/2019 на списание Наука Инфектология/Паразитология е публикувана и статия на тази тема с получените резултати от извършеното проучване.  

 

 

Коментари