Публикация

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

XI кoнференция по превантивна медицина-Поморие 2019

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРОУЧВАНИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

гл.ас.Милена Владимирова,дм, доц.д-р Наташка  Данова,дм

Прикачени файлове

7 Presentation1.pdf

Коментари