Публикация

Инфекция с Measles morbillivirus при възрастни: клиничен случай

Инфекция с Measles morbillivirus при възрастни: клиничен случай

Попов Г, Маринова Д, Баймакова М. Инфекция с Measles morbillivirus при възрастни: клиничен случай. Превантивна медицина, 2019, № 2, 16-18.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

12 ноември 2019

Прикачени файлове

Preventive Medicine, 2019, 7(2), 1...

Коментари