Публикация

ЕМА: Xeljanz да се ползва внимателно от пациенти с висок риск от образуване на тромби

ЕМА: Xeljanz да се ползва внимателно от пациенти с висок риск от образуване на тромби

Преглед от Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност към EMA (PRAC) e показал, че Xeljanz (тофацитиниб) може да увеличи риска от образуване на кръвни съсиреци (тромби) в белите дробове и в дълбоките вени.


Във връзка с това PRAC препоръчва

Xeljanz да се използва с повишено внимание

при пациенти с висок риск от образуване на кръвни съсиреци, информира Изпълнителната агенция по лекарствата.


Xeljanz е лекарство, което съдържа активното вещество тофацитиниб. Използва за лечение на възрастни пациенти, страдащи от ревматоиден артрит, псориатичен артрит и улцерозен колит.


В допълнение

поддържащата дневна доза от 10 mg два пъти дневно не трябва да се използва при пациенти с улцерозен колит

които са изложени на висок риск, освен при липса на подходящо алтернативно лечение.


PRAC препоръчва и пациентите на възраст над 65 години да се лекуват с Xeljanz само ако няма алтернативно лечение.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Xeljanz_press_пациенти_BG.pdf
Xeljanz_press_мс_BG.pdf

Коментари