Публикация

Семейството - с главна роля в грижите, превенцията, лечението и обучението при диабет

Семейството - с главна роля в грижите, превенцията, лечението и обучението при диабет

Над 425 милиона са диабетици в света, повечето от които са с тип 2 диабет. Това заболяване е възможно да се превентира чрез регулярна физическа активност, здравословна и балансирана диета, здравословна околна среда. Семейството играе ключова роля за промяна в рисковите фактори за тип 2 Диабет и е необходимо да бъде обучено за реализиране на здравословен стил на живот.

 

Около 50% от диабета е недиагностициран. При ранно диагностициране и включване на лечение могат да се превентират компликациите на диабета. Всички семейства засегнати от диабет трябва добре да познават признаците, симптомите и рисковите фактори за всички типове диабет, с което по-рано може да бъде диагностициран диабета.

 

Контролът и лечението на диабета са скъпи за индивида и семейството му. В много страни мониторирането на диабета, както и инсулиновото лечение се поемат изцяло или частично от здравните фондове. Подобрението в достъпа до антидиабетно лечение ще осигури поддържането на добър здравен статус на диабетиците.

 

Малко членове на семейството на диабетика имат достъп до обучение. Важно е да се създадат програми за обучение на диабетиците и на техните семейства, което би намалило негативното влияние на диабета върху качеството на живот на цялото семейство.

 

Източник: Българско ендокринологично дружество

Коментари