Публикация

Във връзка с процедурата по приемане на бюджета на здравеопазването

Представяме на вниманието Ви кореспонденцията ни със здравната комисия на народното събрание относно процедурата за приемане бюджета на здравеопазването.

 

ДО г-жа ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА

Председател на комисията по здравеопазване

Членовете на комисията по здравеопазване

 

Уважаеми народни представители,

Във връзка с процедурата по приемане на бюджета на здравеопазването изразяваме становище, че заложената структура е икономически неефективна и няма да допринесе нищо за подобряване на здравните грижи.

Тази позиция е публично подкрепена и от представители на НЗОК, пациентските организации и медицинските специалисти.

Приложено Ви представяме и позицията си, че в бюджета са заложени и редица корупционни и криминални възможности, за които сме сезирали Специализираната прокуратура.

Призоваваме Ви да се отнесете сериозно към това предупреждение, преди да поемете отговорността си за тяхната реализация.

 

 

07.11.2019 г.                                              С уважение:

д-р Христо Дамянов, д.м.

 

проф. Лъчезар Аврамов, д.ф.н.

 

 

Прикачени файлове

ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.doc
Signal do SP 29.10.2019 (1).doc
МЦ ИМ Постер 2019.pdf
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ.pptx

Коментари