Публикация

Соматизационно или хипохондрично разстройство- кога,
 кое, как?

Соматизационно или хипохондрично разстройство- кога,
 кое, как?

Противопоставянето: тяло- психика

•Грижите за тялото и психиката са разделени •Необходима е интеграция:

• Телесното и психичното здраве не представят две различни популации
• Психичното здраве при телесно болни е неглижирано
• Интеграцията на психичните и телесните грижи подобряват здравното обслужване

•Липсва яснота по проблема «Какво трябва да се прави с пациентите, които непрекъснато идват с някакви телесни/неврологични оплаквания, за които няма отговор?»

•Изучаването на взаимоотношението между психиката и тяло е свързано както с религиозни, философски и мистични доктрини, така и с много научни теории

•През 1818г. разглеждайки взаимоотношенията тяло- дух Хайнрот въвежда понятието психосоматика

•Понятията “психосоматична медицина” и “психосоматични разстройства” започват да се изпълват със съдържание благодарение на учени като Ф. Дойч, фон Вайцзекер, Ф. Данбар, Ф. Александър.

Прикачени файлове

Сомат.pdf

Коментари