Публикация

Лаймска невроборелиоза - клинико-епидемиологичен анализ

Лаймска невроборелиоза - клинико-епидемиологичен анализ

Попов Г, Баймакова М, Маринова Д, Гоцева А. Лаймска невроборелиоза - клинико-епидемиологичен анализ. Военна медицина, 2019, № 2, 52-57.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

19 ноември 2019

Прикачени файлове

Military Medicine (Sofia), 2019, 7...

Коментари